JAK CVIČÍME


     Slovo úvodem
Nabízíme výchovu a výcvik všech plemen pejsků a kříženců. Přípravu na svody, bonitace a výstavy.

Výchova je zaměřena na pejsky již od 5 měsíců. Náročnost výcviku se řídí dle věku psa a stupně vycvičenosti.
Pomůžeme s jakýmkoli výcvikem, pokud neohrožuje zdraví psa.

Vše probíhá buď v soukromých hodinách: majitel se svým pejskem dochází na hodiny, kde si s pejskem cvičí sám
pod odborným vedením. Případně školený instruktor s jednotlivými cviky pomůže, nebo je předvede na svém psovi
- nebo si majitel nechá pejska vycvičit. To je výcvik s ubytováním. Tento výcvik je po dobu 17 až 21 dnů a pes
je ubytován v hotelu AX s tím, že každý den se cvičí na nedalekém cvičišti. S majitelem je sepsána smlouva
a během výcviku se majitel informuje, jak pejsek prospívá.

Výchova a výcvik pejsků probíhá v příjemném prostředí na našem cvičišti "U Puntíků" umístěném vedle Hotelu "AX"
- blízko městečka Dobřichovice.

Základní podmínkou výcviku vašeho svěřence je dobré zdraví s platným očkováním protí infekčním nemocem!

     A kdy tedy cvičíme?

Pořádáme pravidelné výcviky poslušnosti denně, vždy průběžně v odpoledních hodinách až do večera,
a to vždy po domluvě s vedoucí cvičiště resp. instruktorkou výcviku.      Na našem cvičišti poskytujeme tyto služby:

     Výstavy, svody i bonitace
- na přání zajišťujeme výstavy na klíč. Dále zajišťujeme po dohodě se zájemci (kluby) svody i bonitace
pro všechna plemena psů.

     Výcvikové hodiny
- majitel se svým psem cvičí pod odborným vedením řádně školeného instruktora.
Individuální výcvik je možný každý den v odpoledních až večerních hodinách po dohodě s instruktorkou.
Majitel psa si může domluvit hodiny kterýkoliv den týdnu.
Pravidelné výcvikové hodiny probíhají každou sobotu na našem cvičišti od 10:30 hod.
 
Cenová relace za celou hodinu je 200,- Korun českých resp. individuální hodina 350,- Korun českých.

     Výcvik psa s ubytováním
- majitel si nechá pejska vycvičit a jeho pejsek (či fenka) je ubytován v našem psím hotelu AX.
Ubytování je v zateplených kotcích z výběhem. Zajištěna strava - granule, nebo na přání majitele vařená.
Samozřejmostí je i veterinární péče (nemocnice Libuš, klinika Zbraslav, středisko Řevnice).
Se svěřeným pejskem se denně trénuje na cvičišti, kde si hraje i se psy, aby se výcvik nestal drilem.

Výcvik je zaměřen na základy poslušnosti, ovladatelnost pejska mezi ostatními psy a v rušném prostředí.
Našeho výcviku se mohou zůčastnit i problémoví jedinci (rádi Vám podáme více informací).

Výcvik s ubytováním trvá 17 až 21 dní - během této doby jsme s majitelem psa ve spojení a informujeme ho,
jak svěřenec prospívá.
Po ukončení výcviku se pes majiteli předvede na výcvikovém středisku "U PUNTÍKŮ", majiteli se
vysvětlí jednotlivé cviky a ten si múže jednotlivé cviky sám se vým psem vyzkoušet.
Pak je pejsek majiteli předán, což je stvrzeno podpisem a majitel si pejska odveze domů.
Sepsání smlouvy při převzetí psa na výcvik je samozřejmostí.
 
Cenová relace výcviku s ubytováním s kompetní péčí je 15.000,- Korun českých.
 
Více informací o ubytování v našem psím hotelu AX naleznete zde

     Výcvik hendikepovaných či postižených jedinců
Jako jediní poskytujeme výcvik i pro nervově a psychicky labilními jedince, hendikepované, zrakově
či sluchově postižené jedince.
Výcvik probíhá vždy ve spolupráci s ošetřujícím veterinárním lékařem.
Pokud ještě pejsek svého doktora nemá, rádi veterinární ošetření zajistíme.

Na výcvik těchto Vašich svěřenců dáváme 50% slevu.

 Přijďte na cvičiště