JAK CVIČÍME


     Slovo úvodem
Nabízíme výchovu a výcvik všech plemen pejsků a kříženců. Přípravu na svody, bonitace a výstavy.

Výchova je zaměřena na pejsky již od 5 měsíců. Náročnost výcviku se řídí dle věku psa a stupně vycvičenosti.
Pomůžeme s jakýmkoli výcvikem, pokud neohrožuje zdraví psa.

Vše probíhá buď v soukromých hodinách: majitel se svým pejskem dochází na hodiny, kde si s pejskem cvičí sám
pod odborným vedením. Případně školený instruktor s jednotlivými cviky pomůže, nebo je předvede na svém psovi.
Výchova a výcvik pejsků probíhá v příjemném prostředí na našem cvičišti "U Puntíků" umístěném vedle Hotelu "AX"
- blízko městečka Dobřichovice.

Základní podmínkou výcviku vašeho svěřence je dobré zdraví s platným očkováním protí infekčním nemocem!

     A kdy tedy cvičíme?

Pořádáme pravidelné výcviky poslušnosti denně, vždy průběžně v odpoledních hodinách až do večera,
a to vždy po domluvě s vedoucí cvičiště resp. instruktorkou výcviku.      Na našem cvičišti poskytujeme tyto služby:

     Výstavy, svody i bonitace
- na přání zajišťujeme výstavy na klíč. Dále zajišťujeme po dohodě se zájemci (kluby) svody i bonitace
pro všechna plemena psů.

     Výcvikové hodiny
- majitel se svým psem cvičí pod odborným vedením řádně školeného instruktora.
Individuální výcvik je možný každý den v odpoledních až večerních hodinách po dohodě s instruktorkou.
Majitel psa si může domluvit hodiny kterýkoliv den týdnu.
Pravidelné výcvikové hodiny probíhají každou sobotu na našem cvičišti od 10:30 hod.
 
Cenová relace za celou hodinu je 250,- Korun českých resp. individuální hodina 350,- Korun českých.

     Výcvik hendikepovaných či postižených jedinců
Jako jediní poskytujeme výcvik i pro nervově a psychicky labilními jedince, hendikepované, zrakově
či sluchově postižené jedince.
Výcvik probíhá vždy ve spolupráci s ošetřujícím veterinárním lékařem.
Pokud ještě pejsek svého doktora nemá, rádi veterinární ošetření zajistíme.

Na výcvik těchto Vašich svěřenců dáváme 50% slevu.

 Přijďte na cvičiště